Industrie-Sektionaltore
Industrie-Sektionaltor
Industrie-Sektionaltore
Industrie-Sektionaltore Thermo 40 mm
Industrie-Sektionaltore mit Fenster
Industrie-Sektionaltore
Industrie-Sektionaltore Novolux 60 mm
Industrie-Sektionaltore
Industrie-Sektionaltore
Industrie-Sektionaltore
Industrie-Sektionaltore Feuerwehr
Industrie-Sektionaltore in dunkelrot

Pohony a ovládací prvky

Druhy ovládání

Novoferm nabízí u pohonu sekčních vrat různé možnosti ovládání. Manuální ovládání je vhodné pro vrata, která se nepoužívají příliš často. Elektrické ovládací systémy jsou vhodné tam, kde jsou vrata neustále používána. Pro každou konfiguraci vrat je nabízen pohon, který vyhoví vašim požadavkům. Všechny systémy pohonu a ovládání splňují evropskou normu EN 13241-1.

Manuální ovládání madlem
Pokud mají vaše vrata plochu menší než 16 m2 a používáte je jen sporadicky, je možné zvolit manuální ovládání. Tento systém ovšem vyžaduje jisté fyzické úsilí (poměr sil 1:1) a existuje riziko poškození, pokud vrata neotevřete dostatečně.

Manuální ovládání řetězovou kladkou
Řetězová kladka vyžaduje méně fyzické síly (poměr sil 1:4). Systém je vhodný pro vrata o ploše maximálně 30 m² a zajistí, že vrata jsou otevřena až do maximálního zdvihu.

Elektrické ovládání přidržením tlačítka (Totmann)
Tento systém je vhodný pro vrata, která se nepoužívají často. Pro otevření vrat stačí jeden krátký stisk tlačítka, ale pro zavření je nutno tlačítko držet po celou dobu zavírání. To umožňuje obsluze monitorovat prostor a předcházet možným nebezpečím při zavírání vrat.

Elektrické ovládání krátký stiskem tlačítka (Impulsní ovládání)
Pokud jsou vrata používána velmi často, zvolte impulsní ovládání. Vrata se otevírají a zavírají automaticky do elektronicky předem přednastavených poloh, aniž byste museli ovládací tlačítka během pohybu držet stisknutá. Do spodní hrany vrat se zabudována bezpečnostní kontaktní lišta.

Dálkové ovládání jedním stiskem tlačítka
Ovládání (impulsní) jedním stiskem je vhodné i pro dálkové ovládání a může ušetřit spoustu času, protože umožňuje řidiči ovládat vrata přímo ze sedadla vysokozdvižného vozíku. Tato možnost také zahrnuje instalaci světelné závory.

Dálkové ovládání jedním stiskem tlačítka v kombinaci s rychloběžným motorem
Pokud jsou vrata používána velmi často, zvolte impulsní ovládání. Vrata se otevírají a zavírají automaticky do elektronicky předem přednastavených poloh, aniž byste museli ovládací tlačítka během pohybu držet stisknutá. Do spodní hrany vrat je zabudována bezpečnostní kontaktní lišta.