Mechanické vyrovnávací můstky

NovoDock L 150 a L 100 je možné lehce a snadno ovládat pomocí páčky. Oba vyrovnávací můstky se montují k rampě.

NovoDock L 150
Přehled výhod pro Vás

Stacionární nebo se stranovým posuvem

Vyrovnává malé až střední výškové nerovnosti mezi vozidlem a horní hranou rampy

Použití u vnitřních a venkovních ramp

NovoDock L 100
Přehled výhod pro Vás

Umožňuje nakládání ve velmi úzkém místě

Nehlučné

Výbava!